[SHCD]_ Thông báo đăng ký bổ sung tham gia sinh hoạt công dân cuối khóa dành cho khóa 2020 trở về trước.

Bộ phận trợ lý sinh viên (TLSV) thông tin về việc đăng ký bổ sung tham gia SHCD cuối khóa như sau:
– Thời gian đăng ký: từ 9 giờ 00 – 16 giờ 00 ngày 03/5/2024.
– Cách thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trên hệ thống quản lý của khoa https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=1033 (Tên tài khoản: MSSV; mật khẩu ban đầu: ngày tháng năm sinh).
– Nội dung và thời gian tham gia sinh hoạt: sinh viên xem lại thông báo tại website của khoa theo link: https://www.fit.hcmus.edu.vn/tin-tuc/d/thong-bao-dang-ky-sinh-hoat-cong-dan-cuoi-khoa-nam-hoc-2023-2024-danh-cho-sinh-vien-nam-4.
Lưu ý:
– Những sinh viên từ khóa 2019 trở về trước đã hoàn tất chương trình Sinh hoạt công dân cuối khóa các năm trước không cần tham gia khóa học này.
– Tham gia đúng giờ, phòng học được thông báo trước buổi học. Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Khoa sẽ ngưng quá trình điểm danh.
– Kết thúc chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến.
– Sinh viên phải đi học đầy đủ 3 nội dung và làm kiểm tra. Trường hợp sinh viên vắng học hoặc vắng kiểm tra thì Khoa xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân cuối khóa.
Sau thời gian đăng ký bổ sung nêu trên, bộ phận TLSV sẽ không giải quyết các khiếu nại và đề nghị khác.
Mọi thắc mắc liên quan, vui lòng lòng liên hệ Bp. Trợ lý sinh viên qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn
Bp.TLSV./.

Comments are closed.