Quy định về việc Xét học bổng các chương trình đào tạo đặc biệt

 1. Học bổng khuyến khích của Nhà nước:

Sinh viên được xét nhận học bổng khuyến khích học tập của Nhà nước.

 • Học bổng khuyến khích học tập được xét và cấp theo từng học kỳ, với mức học bổng 1 học kỳ tương ứng 3,5 tháng.
 • Sinh viên được cấp học bổng nếu trong học kỳ đó, sinh viên có điểm trung bình học tập từ 8,0 trở lên (giỏi), từ 9.0 trở lên (xuất sắc); không rớt môn nào; không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên ; phải đăng ký từ 10 tín chỉ/học kỳ trở lên.
 1. Học bổng riêng của Các Chương trình đào tạo đặc biệt :

Căn cứ trên kết quả học tập hàng năm của sinh viên, nhà trường sẽ cấp 3 suất học bổng dành cho 3 sinh viên xuất sắc nhất và không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên của khóa, bao gồm:

 • 1 suất học bổng toàn phần
 • 2 suất học bổng bán phần.

Nhà trường cũng cấp 3 học bổng dành cho 3 tân sinh viên có kết quả thi đại học (hoặc tuyển thẳng) tốt nhất, bao gồm:

 • 1 suất học bổng toàn phần.
 • 2 suất học bổng bán phần.
 • Lưu ý:
 • Học bổng sẽ được chuyển đến duy nhất tài khoản ATM của Ngân hàng Agribank mà sinh viên đã được nhà trường cấp.
 • Sinh viên có nghĩa vụ kích hoạt thẻ và kiểm tra số tài khoản.
 • Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Bộ phận Tài chính (Phòng I43, Tòa nhà I – Lầu 4) để được giải quyết.

Leave a Reply