Thông báo tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào bậc ĐH-CĐ năm 2016

Xem thông tin tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào ĐH-CĐ năm 2016 của Trường ĐH KHTN tại đây.

Xem Công văn 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ GD&ĐT hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển ĐH-CĐ năm 2016

Download Phiếu Đăng ký tuyển thẳng, Đăng ký ưu tiên xét tuyển, Đăng ký xét tuyển thẳng vào ĐH-CĐ năm 2016

Nguồn: KHTN

Leave a Reply