[CTTT] Thông báo tiếp tục mở đăng ký học phần HK2-1920

Chào các bạn,

Có các vấn đề thông báo đến các bạn như sau:
1.  Hiện tại chương trình đang mở thêm môn Vi tích phân 3. Các bạn khóa 18 có thể chọn môn này cho để làm môn toán tự chọn. Nếu các bạn khóa 18 Hk này đăng ký không được thì chương trình sẽ mở lại trong Hk khác.  Các bạn khóa khác nếu từng rớt môn này thì bắt buộc đăng ký trong học kỳ nhé. Thời khóa biểu môn Vi tích phân 3 là chiều thứ 5 hằng tuần (lý thuyết), giờ thực hành gv chưa đăng ký.
2. Môn CS423 – Kiểm chứng phần mềm (16CTT) và CS429 – Khai thác trên dữ liệu lớn  (16CTT) tiếp tục được mở trên hệ thống để các bạn đăng ký thêm nhé. Các bạn khóa 17CTT có nguyện vọng học môn này thì có thể đăng ký làm môn tự chọn nha.
3. Môn CS311 – Cấu trúc tính toán: ( GVLT: Đinh Điền) (17CTT) sẽ không được mở trong HK này do số lượng SV ít. Môn này sẽ được mở lại vào HK1 năm sau.
 Hiện tại, hệ thống đã được mở từ hôm nay đến hết ngày 12/01/2020 để các bạn hiệu chỉnh đăng ký học phần nha.
Thân.
Bp. Giáo vụ CTTT.

Comments are closed.