Thông báo v/v đi học lại vào ngày 17/02

Theo quyết định mới nhật của  ĐHQG,  các bạn SV sẽ bắt đầu học lại vào ngày 17/02.

Như vậy, kế hoạch HK2-1920 của chương trình đề án sẽ chính thức bắt đầu từ thứ 2 tuần sau, 17/02/2020.

Các bạn sắp xếp để bắt đầu HK mới đúng thời gian quy định nhé.

Comments are closed.