Thông báo v/v hiệu chỉnh học phần do trùng giờ học

Các bạn sinh viên có nguyện vọng hiệu chỉnh học phần do trùng môn học vui lòng email cho bộ phận giáo vụ từ nay đến hết ngày thứ 6 (27/03/2020).

Ghi chú:

  • Nếu sinh viên bị trùng giờ học, giáo vụ sẽ không giải quyết chuyển lớp. Sinh viên sẽ làm đơn xin hủy  1 trong 2 học phần bị trùng.

Download Attachments

Comments are closed.