Thông báo v/v sinh viên vào Moodle đề cập nhật thông tin môn học

Ngày mai, thứ 2 (16/03) Khoa sẽ bắt đầu triển khai đồng loạt hình thức học trực tuyến ở các lớp của chương trình đề án. Do đó, đề nghị các bạn vào Moodle để cập nhật lớp học zoom của mình thường xuyên.

Comments are closed.