Thông báo lịch thi chi tiết HK2/1920

Sinh viên  xem lịch thi chi tiết HK2/1920 trong file đính kèm bên dưới.

Lưu ý:

Sinh viên xem kỹ ngày thi, giờ thi để đi thi đúng thời gian thông báo.

Khi đi thi, sinh viên mang theo thẻ sinh viên và không sử dụng điện thoại. Nếu không có thẻ sinh viên, phải có giấy tờ tùy thân khác thay thế.

 

Download Attachments

Comments are closed.