Thông báo cảnh giác với các trang web giả mạo

1.  Thông báo về việc Khoa CNTT chính thức đổi tên trang Moodle môn học của CTĐA từ https://courses.ctda.hcmus.edu.vn thành https://courses.ctda.hcmus.edu.vn từ ngày 11/07/2020. Xem thông báo chính thức: https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=292&newsid=13135

2. Gần đây có xảy ra một số hoạt động lừa đảo để lấy username và password của người dùng. Do đó, các bạn sinh viên cần cảnh giác và lưu ý các thông tin sau:

 Các trang chính thức của Khoa/ Trường phải có domain là hcmus.edu.vn
Lưu ý: thông tin này thể hiện trên thanh địa chỉ của trình duyệt. Email lừa đảo thì link vẫn show text là domain đúng nhưng khi click vào sẽ hiển thị là link lừa đảo (i.e. Link nhúng bên dưới là link lừa). Các trang có domain không phải là hcmus.edu.vn là trang mạo danh, sinh viên KHÔNG CUNG CẤP USERNAME, PASSWORD trên các trang này.
– Không cung cấp thông tin tài khoản của mình cho ai khác.
– Khi đăng nhập cần đăng nhập đúng domain của Trường/ Khoa.
– Nếu sinh viên truy cập vào các website lừa đảo từ ngày 11/7/2020 hoặc nghi ngờ đã truy cập các link không an toàn, vui lòng đổi mật khẩu ngay. Trong trường hợp không tự đổi được mật khẩu, sinh viên vui lòng đem theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân liên hệ với bộ phận hỗ trợ ở VPK – I.53 để được giải quyết.

Comments are closed.