Sự kiện Công nghệ Vietnam Mobile Day 2020 Go Live!

BTC của Vietnam Mobile Day 2020 Go Live! thân tặng 100 vé “Access Pass” cho sinh viên thuộc khoa CNTT để tham dự sự kiện.
Nhập mã code: IQ2NQXG tại trang đăng ký https://meetup.vn/e/1a1 (giảm 149.000đ/vé)
Thông tin sự kiện:
●  Time & Date: 8:30 – 12:00 – 28/08/2020 tại website của BTC www.mobileday.vn 
●  Fanpage sự kiện: https://www.facebook.com/mobiledayevent/
➤  Topics năm nay xoay quanh 6 cụm chủ đề chính:
●  Mobile App Marketing & Monetization
●  Games Beyond Mobile: Phenomenon or Further?
●  Shaping The Future of Mobile Tech
●  Mobile Growth in Data-driven Era
●  Growth Hacking for E-commerce & Fintech
●  Evolution of Mobile Development, What’s next?
➤  Danh sách những topic nổi bật dành riêng cho nhóm kỹ thuật được cập nhật đến thời điểm hiện tại:
  • How The Internet Of Things Will Transform Payments | Mr. Tuấn Lê | IoT Product Manager @VinAI
  • The Future Of Mobile Jobs In Next 5 Years | anh Nguyễn Thanh Xuân – CTO @OCTAGON SOLUTIONS
  • Reactive Programming In Kotlin/Android | anh Toàn Trần – Vice President, Mobile @Lazada
  • The Future Of Mobile And Iot: Hardware, Os, Programming Language, UIToolkit And UX Identity | anh Trần Nguyễn Trường Sinh | Google Developer Expert – Flutter & Techlead @Cisco
  • Flutter/Dart Async Pitfall | anh Trần Nguyễn Trường Sinh | Google Developer Expert – Flutter & Techlead @Cisco
  • Integration Oriented Api Design | anh Lê Hữu Hoàng Gia – CTO @Beehexa
  • Jax: A Tensorflow-like Framework From Google Generating High-performance Code For Ml/Dl Program | anh Bảo Đại – NLP Research Scientist @Knorex & Senior Lecturer @VietAI
  • Algorithm In Modern Mobile Development. Do We Need To Know? | anh Nguyễn Hải Triều – iOS Team Leader @GAPO
  • Xu Hướng Học Tập Và Cơ Hội Nghề Nghiệp Trong Lĩnh Vực AI | anh Phạm Anh Sơn – Senior Research Engineer @VinAI
Truy cập toàn bộ Topics tại ĐÂY!

Comments are closed.