Thông báo v/v triển khai dạy và học trực tuyến trong tình hình hiện nay

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Việt Nam trong khoảng 1 tuần trở lại đây, nhằm đảm bảo an toàn cho GV cũng như SV, Ban chủ nhiệm Khoa đề nghị thực hiện việc giảng dạy các lớp theo hình thức trực tuyến (như đã áp dụng trong học kỳ vừa rồi).

Việc thực hiện giảng dạy trực tuyến có thể thực hiện sớm ngay từ ngày mai 05/08 trong trường hợp các lớp đã sẵn sàng cho việc dạy – học trực tuyến.  Việc giảng dạy trực tuyến sẽ thực hiện cho đến khi có thông báo mới (hy vọng sẽ kết thúc sớm, trước khi thi học kỳ).
Đề nghị các bạn sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo của giảng viên trên các kênh email, moodle… để cập nhật hình thức dạy – học do giảng viên thông báo.
Khoa Công nghệ Thông tin

Comments are closed.