[CTĐA] Thời khóa biểu HK1/2021 updated

Một số thông tin chung về HK1/2021:

* HK1/2021:
+ Các lớp start vào ngày 12/10/2020
+ Học phí 9/11 – 14/11
+ Thi giữa kỳ 16/11 – 21/11
+ Thi cuối kỳ 28/12 – 9/1/2021
Trong đó K20 sẽ thi vào tuần đầu 28/12 – 2/1/2021
=> Tuần break từ 11/1 – 16/1
K2020 sẽ đi học quốc phòng từ 4/1 – 30/1

Download Attachments

Comments are closed.