[CTĐA] Thông báo v/v nhận đơn phúc khảo HK3/1920

Bộ phận Giáo vụ chương trình đề án (Tiên tiến, Chất lượng cao, Việt Pháp) sẽ tiến hành nhận đơn phúc khảo HK3 năm học 2019-2020 trong 2 ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2020.

*Lưu ý:

  1. Hiện tại, điểm đã được cập nhật khoảng 90% (tùy theo lớp HP).
  2. Thời gian nhận đơn phúc khảo chỉ trong 2 ngày:  ngày 27 và 28/10/2020.
  3. Địa điểm nộp đơn: sinh viên phải nộp trực tiếp tại văn phòng khoa I.53.
  4. Bộ phận Giáo vụ chỉ nhận những đơn nộp đúng thời hạn và làm theo đúng yêu cầu.

Download Attachments

Comments are closed.