Thông báo v/v sinh viên quay trở lại hình thức học tập trực tiếp

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo về việc quay trở lại hình thức học tập trực tiếp đối với sinh viên đang học tại Các chương trình đào tạo theo Đề án (bao gồm Chương trình Tiên tiến, Chương trình Việt – Pháp, Chương trình Chất lượng cao) như sau:

  • Thời gian áp dụng thực hiện: Kể từ ngày 14/12/2020
  • Sinh viên tiếp tục học tập theo Thời khóa biểu Học kỳ 1/2020-2021. Sinh viên thường xuyên theo dõi Website môn học, Thông báo Giáo vụ để cập nhật những thông tin quan trọng.
  • Sinh viên nghiêm túc thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch theo thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tự tập – Khai báo y tế) để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

BP.TLSV

 

Comments are closed.