Về việc nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/04 và 01/05 năm 2021

Chào các bạn,

BPGV gửi các bạn thông báo nghỉ  Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/04 và 01/05 của Trường như sau;

Lễ giỗ tổ Hùng Vương: 01 ngày, ngày 21/04/2021 (thứ Tư).

Lễ 30/04 và 01/05: 04 ngày, từ ngày 30/04/2021 (thứ Sáu) đến hết ngày 03/05/2021 (thứ Hai).

Ngày 04/05/2021, các khóa 2020 sẽ tiếp tục học HK2, các khóa 2017-2019 sẽ thi cuối kỳ HK2.

BPGV.

Comments are closed.