CÁC MỐC THỜI GIAN TUYỂN SINH LƯU Ý

  • Phương thức 1 – Về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://bitly.com.vn/8uoaqz
  • Phương thức 2 -THÔNG BÁO về việc ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 theo quy định của Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh: https://bitly.com.vn/g72pvg
  • Phương thức 3 – Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: https://bitly.com.vn/jz9zid
  • Phương thức 4 – Về việc xét tuyển đại học chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021: https://bitly.com.vn/psgwkv
  • Phương thức 5 – Về việc xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 bằng phương thức dựa trên kết quả các kỳ thi quốc tế theo quy định của Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh: https://bitly.com.vn/ijh9h5
  • Phương thức 6 – Về việc xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 thuộc các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và Liên kết Việt – Pháp bằng phương thức dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT: https://bitly.com.vn/r6d719

Comments are closed.