Thông báo về việc Kiểm tra tiếng Anh đối với Khóa tuyển 2022, Các chương trình đào tạo theo đề án

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến sinh viên bậc Đại học hệ chính quy khóa tuyển 2022, Các chương trình đào tạo theo đề án về việc kiểm tra tiếng Anh đầu vào như sau:

I- Mục đích – Đối tượng

1. Mục đích:

  • Thu thập thông tin về trình độ ngoại ngữ sinh viên để xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập.
  • Qua kết quả kiểm tra, sinh viên có thể xác được năng lực hiện tại của bản thân và chủ động xây dựng kế hoạch cải thiện tiếng Anh trong thời gian tới để theo kịp tiến độ học tập và yêu cầu chuẩn đầu ra tốt nghiệp của Nhà trường.

2. Đối tượng áp dụng: Sinh viên Khóa tuyển 2022 các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao  của Khoa Công nghệ Thông tin.

II- Nội dung

1. Kiểm tra tiếng Anh:

Sinh viên tham dự kiểm tra tiếng Anh theo danh sách và lịch kiểm tra tại đây.

Thời gian kiểm tra

  • Thứ 7, ngày 03/6/2023
  • Thứ 5, ngày 08/6/2023

Chi tiết sẽ được Bộ phận Điều hành thông báo qua email sinh viên.

Hình thức kiểm tra trực tuyến tại website: www.oxfordenglishtesting.com. Sinh viên tập trung tại cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ- Quận 5 để tham gia kiểm tra.

Sinh viên kiểm tra tập trung tại phòng máy của khoa.

Danh sách và lịch kiểm tra tại đây.

  • Sinh viên tự chuẩn bị tai nghe (có dây) để thực hiện bài kiểm tra của mình.

Kết quả sẽ được gửi đến địa chỉ email sinh viên trong vòng 24 giờ kết thúc bài kiểm tra.

Lưu ý:

  • Sinh viên tự trang bị tai nghe để thực hiện phần thi listening
  • Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh mang tính chất khảo sát, không ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên.
  • Chương trình Tiên tiến và Chương trình Chất lượng cao không triển khai lớp học bồi dưỡng tiếng Anh tại Trường.

2. Miễn Kiểm tra tiếng Anh

Sinh viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ và nộp cho Giáo vụ theo hướng dẫn không tham gia kiểm tra tiếng Anh

Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ:

Email: ctdb@hcmus.edu.vn

Hotline: 0937.73.4004

 

Document-page-001

 

Document-page-002

 

Document-page-004

 

Document-page-005

 

Document-page-006

 

Document-page-007

 

 

Leave a Reply