Thông báo V/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp

Chào các bạn,

BPGV gửi thông báo v/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp như sau:

1/ Thay đổi về học phần Đồ án tốt nghiệp:

Từ đợt đăng ký này môn CSC10201 – Đồ án tốt nghiệp được thay bởi môn CSC10204 – Thực tập dự án tốt nghiệp (theo yêu cầu của phòng đào tạo), vai trò học phần, số tín chỉ, số tiết thành phần giống và thay thế cho môn CSC10201 – Đồ án tốt nghiệp.

2/ Hồ sơ sinh viên cần nộp

Trước khi sinh viên đăng ký đề tài các bạn cần lên trang hồ sơ cá nhân hoàn tất bảng điểm và CV. Quy trình giống đăng ký đề tài thực tập thực tế đã được hướng dẫn. (SV có thể xem hình ảnh hướng dẫn đính kèm)

 3/ Quy trình thực hiện:

Xem và đăng ký đề tài thông qua hệ thống quản lý của Khoa (https://www.fit.hcmus.edu.vn) theo đường dẫn: Sinh viên -> Đăng ký đề tài tốt nghiệp 

Chọn Danh sách đề tài để xem thông tin chi tiết các đề tài (danh sách đề tài sẽ còn được tiếp tục bổ sung)

Tiến độ:

  • Sau thời gian đăng ký, hồ sơ của sinh viên sẽ được chuyển về cho giảng viên (đối với Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập dự án tốt nghiệp) và Doanh nghiệp (đối với đề tài Thực tập tốt nghiệp)
  • Giảng viên hoặc Doanh nghiệp sẽ liên hệ với sinh viên để phỏng vấn (sinh viên lưu ý thường xuyên kiểm tra email và điện thoại)
  • Nếu đạt yêu cầu, sinh viên sẽ hoàn tất thủ tục nộp đơn đăng ký có xác nhận của GVHD để được công nhận trong danh sách thực hiện đề tài

Lưu ý:

  • Mỗi sinh viên được đăng ký 2 nguyện vọng cùng loại đề tài (Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp, Thực tập dự án tốt nghiệp)
  • Sinh viên vui lòng thường xuyên theo dõi các thông báo trên website Khoa để thực hiện đúng tiến độ.

4/ Thời hạn đăng ký: từ 16g00 ngày 14/6 đến 23g55 ngày 27/6/2021

Xem thêm các mốc thời gian thực hiện đề tài trong file đính kèm

5/ Thời gian thực hiện đề tài: 6 tháng (từ 9/2021 – 3/2022)

–         Thời gian bảo vệ dự kiến từ 4/4/2022 đến 8/4/2022

–         Sinh viên không bảo vệ đúng hạn xem như rớt học phần, sẽ phải đăng ký đề tài lại và đóng tiền lại theo quy trình đăng ký đề tài mới.

–         Nếu sinh viên không đăng ký đợt này sẽ đăng ký vào đợt 1 với khóa 2018, dự kiến từ ngày 18/10/2021 đến 31/10/2021

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ Bp. Giáo vụ:

Download Attachments

Comments are closed.