Thông báo kết quả xét chuyên ngành khóa 2018 và 2019 chương trình Chất lượng cao

Chương trình Chất lượng cao thông báo kết quả xét chuyên ngành dành cho sinh viên Khóa 2018 (chưa đủ điều kiện ở đợt xét chuyên ngành của Khóa 2018) và sinh viên Khóa 2019.

Các bạn sinh viên Khoá 2018 và 2019  đăng ký nguyện vọng xét chuyên ngành xem kết quả xét duyệt chuyên ngành trong file đính kèm.

Nếu có thắc mắc, các bạn vui lòng liên hệ qua email: ctda@fit.hcmus.edu.vn bằng email sinh viên.

Bộ phận Giáo vụ chương trình Chất lượng cao.

Download Attachments

Comments are closed.