CTĐA_Lịch thi cuối HK1/2223

Sinh viên xem lịch thi cuối HK1/2223 trong file đính kèm.

Lịch thi chi tiết của từng sinh viên sẽ được thông báo sau.

Download Attachments

Comments are closed.