Khảo sát nguyện vọng thực hiện đề tài đối với sinh viên chưa đạt phỏng vấn (tính vào HK2/2022-2023)

Các bạn sinh viên ĐHCQ các chương trình Khóa tuyển 2019 về trước có nguyện vọng thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp tính vào ĐKHP của HK2/2022-2023 (bảo vệ đợt tháng 07-08/2023) nhưng chưa đạt phỏng vấn vui lòng thực hiện khảo sát nguyện vọng đăng ký đề tài tại link khảo sát này: https://forms.gle/rVjYWA89Vc5k84Bt5

Khảo sát nhằm mục đích nắm được nhu cầu thực hiện đề tài của sinh viên để có phương án hỗ trợ thêm dành cho các bạn chưa đạt phỏng vấn ở đợt 7/11/2022 – 20/11/2022.

LƯU Ý:

  • Đối tượng: Sinh viên đã đăng ký nguyện vọng thực hiện đề tài trên hệ thống nhưng chưa đạt phỏng vấn hoặc sinh viên có nguyện vọng thực hiện đề tài nhưng chưa tìm được đề tài.
  • Thời gian thực hiện khảo sát: đến 09g00 ngày 22/11/2022 (thứ ba)
  • Sinh viên chương trình Tiên tiến nếu có nguyện vọng thực hiện Khóa luận tốt nghiệp mà chưa tìm được đề tài hãy điền vào link.

Comments are closed.