Quy định các loại chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra trình độ đại học chương trình Tiên Tiến và Chất lượng cao nhóm ngành Công nghệ thông tin khóa 2022

Sinh viên các Chương trình theo đề án (Chất lượng cao, Tiên tiến) xem quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong file QĐ_CTĐA_Chuẩn NN khoá 2022 đính kèm thông báo.

Lưu ý:

1. Hiệu lực của chứng chỉ ngoại ngữ:

– Đối với chứng chỉ có ghi hiệu lực thời gian, Trường sẽ căn cứ vào hiệu lực này so với thời điểm sinh viên nộp hồ sơ xét đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra cho Trường.
– Đối với chứng chỉ không ghi hiệu lực thời gian, hiệu lực của chứng chỉ là 02 năm tính từ ngày cấp đến ngày đăng ký xét đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra cho Trường.

2. Thời hạn nộp chứng chỉ:

– Sinh viên nộp chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra một lần duy nhất trong thời gian học theo quy định như sau: Nộp trước khi nộp hồ sơ xét tốt nghiệp để được công nhận chuẩn ngoại ngữ đầu ra.

3. Hồ sơ xét đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra (từ ngày  01/10/2023 dành cho sinh viên chưa nộp chứng chỉ và đơn D15 cho BPGV) bao gồm:

– Bản photo có công chứng các chứng chỉ (hoặc bản photo chứng chỉ kèm bản chính đối chiếu).

– Đơn D15 (Đơn xét đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra, mẫu theo file đính kèm thông báo). Chứng chỉ phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp đơn D15.
– Mang theo Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân để đối chiếu.

4. Địa điểm nộp: Từ ngày 01/10/2023, sinh viên sẽ nộp trực tiếp chứng chỉ ngoại ngữ và đơn D15 tại phòng đào tạo B02.

– Sinh viên đã nộp đơn D15 kèm chứng chỉ từ ngày 30/09/2023 về trước cho BPGV không cần nộp lại cho phòng đào tạo.

5. Cách tra cứu thông tin đơn D15 và chứng chỉ ngoại ngữ:

Trường hợp sinh viên nộp đơn D15 và chứng chỉ cho BPGV tại I53 trước ngày 30/09/2023:

Sinh viên xem thông tin tại link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HWskMYnYGuOsEeDIlSSamnqOKGwZYXtw/edit#gid=990799238

Trường hợp sinh viên nộp đơn D15 và chứng chỉ cho phòng Đào tạo B02 sau ngày 30/09/2023:

Sinh viên kiểm tra phần kết quả học tập trên trang portal Trường https://portal.hcmus.edu.vn/ từ 01 đến 02 tuần sau ngày nộp.

6. Xử lý trường hợp sinh viên nộp chứng chỉ giả: sinh viên sẽ bị buộc thôi học; văn bằng tốt nghiệp nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, huỷ bỏ theo quy định.

Download Attachments

Comments are closed.