Trong học kỳ 3 năm học 2021-2022, Khoa sẽ mở học phần Thực tập thực tế (mã CS404 đối với chương trình tiên tiến, mã học phần CSC10107 đối với chương trình chất lượng cao và Việt-Pháp,) cho sinh viên khóa 2019 chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và chương trình Việt-Pháp và sinh viên các khóa trước mong muốn tham gia học phần.

 

Mục tiêu của học phần Thực tập thực tế là giúp sinh viên trải nghiệm môi trường làm việc thật để học hỏi kiến thức, kỹ năng làm việc, tăng cơ hội có việc làm sau khi thực tập hoặc sau khi tốt nghiệp.

 

Thông tin về việc tổ chức học phần Thực tập thực tế như sau:

 • Từ ngày 24/01/2022 – 26/01/2022 (trước khi nghỉ tết Âm lịch): sinh viên tham gia tập huấn các kỹ năng cần thiết trước khi thực tập, gồm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng viết CV, kỹ năng tham gia phỏng vấn. Các buổi tập huấn được chủ trì bởi các diễn giả Khoa mời từ các doanh nghiệp.
 • Tham gia các buổi tập huấn kỹ năng là hoạt động được tính điểm vào điểm cuối cùng của môn Thực tập thực tế. Nếu SV không tham gia các buổi tập huấn kỹ năng sẽ không được tính điểm dành cho hoạt động này.
 • Sinh viên có thể thực tập tại công ty, Trường đại học, Viện nghiên cứu, …
 • Thời gian thực tập: tối thiểu là 12 tuần, diễn ra trong HK3 năm học 2021-2022, bắt đầu từ 05/2022 – kết thúc 08/2022.
 • Hình thức: offline tại đơn vị tiếp nhận thực tập hoặc thực tập online. Hơn 80% sinh viên khóa 2018 đã hoàn thành môn thực tập bằng phương thức online trong thời gian giãn cách xã hội.
 • Đầu tháng 01/2022: sinh viên đăng ký học phần này để được tham gia Moodle và nhận được các thông báo cụ thể về môn học.
 • Về đề tài thực tập:
  Sinh viên có thể đăng ký đề tài từ danh sách đề tài doanh nghiệp gửi đến Khoa hoặc tự tìm đề tài thực tập.

Trường hợp sinh viên chọn đề tài từ danh sách đề tài do Khoa cung cấp:
i.    Sinh viên đăng ký đề tài từ hệ thống của Khoa (sẽ được thông báo cụ thể sau).

ii.    Sinh viên sẽ phải nộp bảng điểm và CV.

iii.    Doanh nghiệp phỏng vấn để tuyển chọn sinh viên.

Trường hợp sinh viên tự tìm đề tài thực tập:
i.    Sinh viên được giảng viên giới thiệu một số công ty có hợp tác với Khoa và thường tiếp nhận sinh viên thực tập.

ii.    Sinh viên tự liên hệ xin vị trí thực tập.

iii.    Sinh viên được yêu cầu nhập thông tin đề tài theo hướng dẫn của giảng viên.

iv.    Giảng viên duyệt đề tài trước khi cho sinh viên chính thức thực hiện. Đề tài cần đúng chuyên ngành về công nghệ thông tin, đề tài có thể giúp sinh viên học hỏi kiến thức và kỹ năng trong quá trình thực tập.

 • Ngoài ra, sinh viên cũng có thể theo dõi nhu cầu tuyển dụng thực tập tại đây: https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=869
 • Số tín chỉ và học phí của học phần Thực tập thực tế được tính vào HK3 năm học 2021-2022.
 • Giảng viên phụ trách học phần sẽ tổ chức buổi sinh hoạt trả lời thắc mắc và hướng dẫn cho sinh viên hoàn thành học phần Thực tập thực tế. Thông tin buổi sinh hoạt sẽ được thông báo sau đến sinh viên.

 

 

 

 

27/12/2021

Kế hoạch tổ chức học phần Thực tập thực tế cho SV khóa 2019 chương trình tiên tiến, chất lượng cao và Việt-Pháp

Trong học kỳ 3 năm học 2021-2022, Khoa sẽ mở học phần Thực tập thực tế (mã CS404 đối với chương trình tiên tiến, mã học […]