Thông báo nhận thẻ bảo hiểm Khóa 2015

Hiện tại, đã có thẻ bảo hiểm của các bạn khóa 2015. Các bạn nhận thẻ bảo hiểm tại phòng I.403 vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

Thời gian nhận thẻ đến hết ngày 6/11/2015.

BP.TLSV

Leave a Reply