Thông báo triển khai hệ thống mail sinh viên Khóa 2015

Các bạn xem thông tin triển khai hệ thống mail sinh viên khóa 2015 tại link sau để biết thêm chi tiết:

http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=9287&Itemid=706

BP.TVTS

Leave a Reply