Công ty Works Applications – Nhật Bản tuyển dụng

Đơn vị Tuyển dụng: Công ty Works Applications – Nhật Bản  (http://www.worksap.com/)

ü  Đối tượng tuyển dụng: Sinh viên chuyên ngành IT.

ü  Vị trí tuyển dụng: Research and Development Engineer (Kỹ sư nghiên cứu và phát triển phần mềm)

ü  Nơi làm việc: Singapore

ü  Ngôn ngữ: Tiếng Anh

ü  Lương hằng năm : 6,000,000 Yen/năm – tương đương  54,000 USD/năm

ü  Địa điểm Phỏng vấn: Hà Nội và TP.HCM

ü  Hạn chót đăng ký: Ngày 10/06/2016

ü  Link apply :  http://www.topcareer.jp/inter/job/detail/001552/

ü  Tư vấn trực tiếp: 08.668.777.22 hoặc inbox https://www.facebook.com/topcareervietnam/

Nguồn: FIT-HCMUS

Leave a Reply