Chúc mừng sinh viên khóa 2012 CTLK với ĐH Claude Bernard Lyon 1 bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp

Buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 2012 CTLK với ĐH Claude Bernard Lyon 1 đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp vào sáng ngày 22/07/2016 với 4 đề tài:

 • Recherche et Implémentation de système de recommandation dans e-commerce – thực hiện bởi sinh viên Dương Anh Tuấn dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Hồ Bảo Quốc
 • Application Back-end Sympozer – thực hiện bởi sinh viên Hà Lê Tuấn dưới sự hướng dẫn của GS. Lionel Medini (ĐH UCBL)
 • Recommandation de systèmes d’assistance SEPIA – thực hiện bởi sinh viên Nguyễn Thế Hoài Duy dưới sự hướng dẫn của GS. Stephanie DAUBIAS (ĐH UCBL) và NCS. Thái Lê Vinh
 • État de l’art sur le contrôle d’accès dans les base de données RDF – thực hiện bởi sinh viên Phan Thành Toại dưới sự hướng dẫn của GS. Romual THION (ĐH UCBL)

Hội đồng bảo vệ khóa luận có sự tham gia của:

 • PGS. TS. Đồng Thị Bích Thủy
 • PGS.TS. Hồ Bảo Quốc
 • TS. Nguyễn Hải Quân
 • TS. Nguyễn Thị Minh Tuyền
 • và đặc biệt là GS. Nadia KABACHI đến từ trường ĐH Claude Bernard Lyon 1

Đến tham dự buổi bảo vệ khóa luận còn có đại diện phía Văn phòng AUF tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tấn Đại.

Tại buổi bảo vệ, các sinh viên đã bảo vệ trước hội đồng kết quả thực hiện đề tài khóa luận hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Kết quả:

 • Sinh viên Dương Anh Tuấn được 8 điểm
 • Sinh viên Hà Lê Tuấn được 8.5 điểm
 • Sinh viên Nguyễn Thế Hoài Duy được 9 điểm
 • Sinh viên Phan Thành Toại được 8.5 điểm

Các sinh viên này sẽ đi học Thạc sĩ năm 2 (Master 2) chuyên ngành TIW (Công nghệ Thông tin và Web) tại trường ĐH Claude Bernard Lyon 1 (Pháp) vào tháng 9 năm nay.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ

Leave a Reply