Công ty DEK Technologies Việt Nam tuyển sinh viên thực tập

Hiện tại, Công ty DEK Technologies Việt Nam tiếp tục có đợt tuyển dụng Sinh Viên năm 3, năm 4 thực tập tại Công ty.

  1. Thông tin chương trình thực tập: https://www.dektech.com.au/index.php/internship-program-2016/

(Các bạn vui lòng xem thông tin chi tiết trong file đính kèm sau đây)

  1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ nay đến 05/08/2016.
  2. Ngày phỏng vấn: Trước ngày 10/08/2016.
  3. Thời gian thực tập: 10 tuần, từ ngày 15/08/2016 đến 21/10/2016.
  4. Liên hệ:

DEK TECHNOLOGIES VIETNAM COMPANY LIMITED

121/137 Le Loi Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

Fax: +84 8 39147755

Tel: +84 8 39152424

Email: info-vn@dektech.com.au

Website: www.dektech.com.au

 

Download Attachments

Leave a Reply