Đăng ký vé mời tham dự Hội thảo Meet Magento Vietnam

Chào các bạn,

Các bạn quan tâm vui lòng đăng ký tại: LINK

Thông tin về sự kiện tham khảo thêm: (MM16VN) Website |  (MM International) Website | (MM15VN) Recap
Liên hệ meetmagento.vn@smartosc.com / Ms. Van – 0983 536 265 để biết thêm thông tin chi tiết.
BP.TLSV

Leave a Reply