Chương trình Korean Government Scholarship Program for Graduate Degrees tại trường ĐH POSTECH, Hàn Quốc

Phòng Quan hệ Quốc tế – Quản lý Dự án nhận được thông tin về chương trình  Korean Government Scholarship Program for Graduate Degrees tại trường ĐH POSTECH, Hàn Quốc với các thông tin cụ thể như sau:

  1. Tên chương trình: Korean Government Scholarship Program for Graduate Degrees
  2. Đơn vị tài trợ: Chính phủ Hàn Quốc.
  3. Số lượng chung: 23 suất cho sinh viên Việt Nam.
  4. Đối tượng: Sinh viên có nguyện vọng học chương trình Sau đại học tại Hàn Quốc.
  5. Điều kiện tham gia:

–         Có quốc tịch ngoại quốc, không phải là công dân Hàn Quốc.

–         Dưới 40 tuổi tại thời điểm 1/9/2017 (sinh sau ngày 1/9/1977).

–         Điểm trung bình: Lớn hơn một trong các mức: 2.64 trên thang 4.0; 2.80 trên thang 4.3; 2.91 trên thang 4.5; 3.23 trên thang 5.0 hoặc điểm số hoàn thành học phần >=80%

–         Có bằng Đại học hoặc tương đương Đại học khi nộp hồ sơ học bổng Thạc sĩ. Có bằng Thạc sĩ hoặc tương đương Thạc sĩ khi nộp hồ sơ học bổng Tiến sĩ. Bằng cấp đảm bảo có trước ngày 31/8/2017.

–         Đảm bảo sức khỏe theo quy định của chương trình.

–         Có chứng chỉ ngoại ngữ TOPIK, TOEFL, IELTS, TOEIC,… phù hợp với yêu cầu của trường nộp hồ sơ.

  1. Link thông tin chi tiết về học bổng: http://tinyurl.com/KGSP-postech2017
  2. Cách thức nộp hồ sơ: Sinh viên có thể nộp tại Lãnh sự quán, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam hoặc nộp đến các trường Đại học có trong danh sách.

Hiện trường Đại học POSTECH gửi đến sinh viên thông tin về các chuyên ngành Sau Đại học hiện mở tại trường để các bạn sinh viên có mong muốn học Sau Đại học tại POSTECH có thể đăng ký tham gia.

  1. Hạn chót nộp học bổng: Tùy thuộc vào các trường có trong danh sách.

Hạn chót nộp học bổng Chính phủ Hàn Quốc đối với trường POSTECH: 16/3/2017.

  1. Link thông tin học bổng từ POSTECH: http://tinyurl.com/postech-web
  2. Thông tin người  liên hệ:

Ms. Ji-Hye Kim

International Relations

Pohang University of Science and Technology (POSTECH)

77 Cheongam-Ro, Nam-Gu, Pohang, Gyeongbuk, Korea 37673

Tel. +82-54-279-3682

Fax. +82-54-279-3590

Email. rubis5@postech.ac.kr

 

Mọi thắc mắc khác về chương trình xin liên hệ cô Thu Hiền (phòng Quan hệ Quốc tế – Quản lý Dự án) qua email dtthien@hcmus.edu.vn hoặc qua số điện thoại 08.38 308 557.

Phòng Quan hệ Quốc tế – Quản lý Dự án đề nghị các Khoa và Bộ môn phổ biến thông tin đến toàn thể sinh viên để sinh viên có quan tâm đăng ký tham dự.

Trân trọng.

Leave a Reply