Phỏng vấn học bổng Sejong University, Hàn Quốc

sejong_u_kr

1. Đơn vị phỏng vấn học bổng: Sejong Univeristy (SU, Hàn Quốc)

2. Thời gian: 14:00 chiều, 24/03/2017 (thứ 6)

3. Địa điểm: Phòng F.102 (Lầu 1, Dãy F)

4. Danh sách các Giáo sư phỏng vấn học bổng:

Prof. Kwan-Woong Gwak, Dept. of Mechanical Engineering

Prof. Young Kuk Kim, Dept. of Computer Engineering

Prof. SeungCheol Sim, Dept. of Biotechnology

Thông tin chi tiết:  LINK 01 – PROFESSORS LIST  LINK 02 – SEJONG U WEBSITE

5. Chuyên ngành: CNTT, Toán – Tin học, Sinh học – Công nghệ sinh học

6. Đăng ký phỏng vấn: (Mã đăng ký: 2017-03-24 Sejong U, KR) LINK 02 – ĐĂNG KÝ THAM DỰ

7. Hồ sơ chuẩn bị:

– 01 CV tiếng Anh (không bắt buộc dán ảnh)

– Hồ sơ bổ sung (không bắt buộc): Bản sao bảng điểm học kỳ gần nhất, Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không cần công chứng)

8. Hồ sơ gửi trực tiếp tại buổi phỏng vấn.

9. Hạn chót nộp hồ sơ: 14:00 chiều, 24/03/2017 (thứ 6)

Leave a Reply