Thông báo xét tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ ICT và QCF phối hợp giữa Trường ĐH KHTN với Viện JVN-ĐHQG-HCM năm 2017

 

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Chương trình phối hợp đào tạo giữa Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

và Viện John von Neumann – ĐHQG-HCM

http://www.hcmus.edu.vn

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên-HCM, Viện John von Neumann–ĐHQG-HCM thông báo xét tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành sau:

  1. Chuyên ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT):

1.1. Chỉ tiêu xét tuyển:        50

        1.2. Đối tượng xét tuyển:

–          Các thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc nhóm ngành Công nghệ Thông tin, ngành Điện tử-Viễn thông, ngành Toán-Tin học của các trường Đại học trong nước hay ngoài nước.

–          Học viên cao học năm thứ nhất thuộc nhóm ngành Công nghệ Thông tin, ngành Điện tử-Viễn thông, ngành Toán-Tin học của các trường Đại học trong nước hay ngoài nước.

        1.3. Điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển:

–          Có đủ sức khoẻ để học tập.

–          Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo.

–          Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định (xem mục 3)

  1. Chuyên ngành Toán ứng dụng hướng Tài chính Tính toán Định lượng (QCF):

2.1. Chỉ tiêu xét tuyển:        40

        2.2. Đối tượng xét tuyển:

–          Các thí sinh tốt nghiệp đại học trong nước và ngoài nước thuộc nhóm ngành: Toán ứng dụng, Toán-Tin học, Vật lý, Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin, Kinh tế, Tài chính và Ngân hàng.

        2.3. Điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển:

–          Có đủ sức khỏe để học tập.

–          Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo.

–          Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định (xem mục 3)

  1. Điều kiện ngoại ngữ:

Ngôn ngữ bắt buộc sử dụng cho chương trình này là tiếng Anh. Do đó, thí sinh phải thỏa ít nhất một trong các điều kiện sau:

  • Bằng đại học hay sau đại học ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Anh, hoặc;
  • Bằng đại học của các chương trình tiên tiến trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Anh không qua phiên dịch, hoặc
  • Có một trong các chứng chỉ: TOEFL ITP (ETS cấp) 450 điểm trở lên, TOEFL iBT 50 điểm trở lên; IELTS 5.0 điểm trở lên; TOEIC 2 kỹ năng (nghe, đọc) 550 điểm trở lên. Các chứng chỉ phải còn giá trị sử dụng trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày phỏng vấn xét tuyển, hoặc
  • Tham dự kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh do Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia tổ chức và đạt VNU-EPT 7 (201 – 225).
  1. Qui trình xét tuyển:

4.1. Phỏng vấn xét tuyển:

Hội đồng chuyên môn sẽ phỏng vấn trực tiếp thí sinh bằng ngôn ngữ tiếng Anh dựa trên một số tiêu chí sau:

–          Khả năng học tập (Intellectual Capability)

–          Động lực tham gia chương trình (Motivation for Participating to this Program)

–          Hướng nghiên cứu quan tâm (Preferred Orientation)

–         Tự đánh giá về kiến thức, khả năng tham gia chương trình (Assessment of Complimentary Knowledge to be Attending the Program)

–          Khả năng tài chánh (Financial Capacity)

–         Kế hoạch học tập – tối đa 2 trang A4 viết tiếng Anh (Personal Statement of Purpose – Two Pages Maximum in English)

–         Nhận xét của giáo sư hướng dẫn bậc đại học (A Letter of Recommendation from a Professor in the Applicant’s Bachelor Program)

–         Đối với thí sinh QCF, nếu thấy cần thiết, hội đồng sẽ đề nghị ứng viên tham dự và hoàn thành khóa học Pre-Master (xem mục 4.2)

4.2. Lớp Pre-Master:

–       Thời gian học: dự kiến từ tháng 8/2017 (thời khóa biểu chi tiết sẽ được thông báo sau).

–       Địa điểm học: Viện JVN, ĐHQG TP. HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thủ Đức

4.3. Phê duyệt danh sách trúng tuyển:

Căn cứ kết quả xét tuyển và kết quả Pre-Master (đối với học viên QCF cần phải tham gia), đánh giá của Hội đồng chuyên môn, Hội đồng tuyển sinh xét duyệt danh sách đề nghị thí sinh trúng tuyển trình Thủ trưởng cơ sở đào tạo phê duyệt danh sách công nhận học viên cao học.

 

  1. Thời gian nộp Hồ sơ dự tuyển, Phỏng vấn xét tuyển và Bổ sung văn bằng:

 

Stt Nội dung Đợt 1
1 Phát và nhận hồ sơ 16 giờ 00 ngày 21/7/2017
2 Thời gian phỏng vấn 27-28/7/2017 (dự kiến)
3 Bổ sung CC ngoại ngữ 16 giờ 00 ngày 31/8/2016
4 Bổ sung bằng TNĐH 16 giờ 00 ngày 31/8/2016


Lưu ý:

–          Thí sinh mua và nộp Hồ sơ tại Phòng Đào tạo sau Đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp.HCM Lệ phí hồ sơ: 50.000đ; Lệ phí xét tuyển thạc sĩ: 500.000đ.

–          Các thí sinh chưa có Chứng chỉ ngoại ngữ và Bằng TNĐH phải bổ sung đúng hạn như trên. Sau thời hạn này, trường hợp không nộp bổ sung văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ sẽ bị huỷ kết quả xét tuyển cao học.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ tại Phòng Đào tạo Sau đại học Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP.HCM, hoặc Viện John von Neumann – ĐHQG TP.HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thủ Đức.

Leave a Reply