Công ty UNIT tuyển dụng vị trí lập trình ngôn ngữ JAVA, .NET

1. SENIOR .NET ENGINEER

Mô tả công việc:

 • Tham gia phát triển phần mềm trên nền Web-application.
 • Tham gia vào phân tích thiết kế hệ thống.
 • Tham gia vào qui trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp.
 • Được đào tạo nghiệp vụ trong từng lĩnh vực.

Yêu cầu chung:

 • Kinh nghiệp lập trình trên nền tảng .Net ít nhất 3 năm.
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình Web-application, C#, MVC.
 • Có kinh nghiệm về CSDL MS. SQL Server hay Oracle.
 • Có kinh nghiệm về CSS, HTML, JavaScript, jQuery.
 • Có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc.

SENIOR JAVA ENGINEER

Mô tả công việc:

 • Tham gia phát triển phần mềm trên nền Web-application.
 • Tham gia vào phân tích thiết kế hệ thống.
 • Tham gia vào qui trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp.
 • Được đào tạo nghiệp vụ trong từng lĩnh vực.

Yêu cầu chung:

 • Kinh nghiệp lập trình trên nền tảng Java ít nhất 3 năm.
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình Web trên nền tảng Java:
 • Có kinh nghiệm trong Struts 2, Hibernate, Spring, Spring MVC bắt buộc
 • Có kinh nghiệm với web servers và application servers (Apache, Tomcat, JBoss, IBM Websphere)
 • Có kinh nghiệm về CSDL MS. SQL Server, Oracle và MySQL.
 • Có kinh nghiệm về CSS, HTML, JavaScript, jQuery.
 • Có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ tên: Phan Thị Mỹ Uyên
Email: uyenptm@unit.com.vn
Điện thoại: (84-8) -3929 5666 / (+84) 0902.531.009
Địa chỉ: Tầng 5&10 Tòa nhà Nikko, 374 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP.HCM.

Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng vui lòng tham khảo trong file đính kèm.

http://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=292&newsid=10021
Bp.TLSV

Leave a Reply