Chương trình Summer Programme on Entrepreneurship tại National University of Singapore (NUS)

Summer Programme on Entrepreneurship
tại National University of Singapore (NUS)

Thời gian: 14 – 27 tháng 7 năm 2019

National University of Singapore (NUS) sẽ tổ chức Summer Programme on Entrpreneurship từ ngày 14 đến 27 tháng 7 năm 2019 tại Singapore.

NUS sẽ dành tối đa 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3000 SGD, cho sinh viên Đại học Quốc gia TpHCM tham gia chương trình. Chi phí vé máy bay không bao gồm trong học bổng này.

  • Sinh viên tự đăng ký trực tuyến tại (hạn chót là 19/4/2019):

https://myapplications.nus.edu.sg

  • Hướng dẫn về chương trình: 

https://enterprise.nus.edu.sg/files/download/c98a2197a9a4472

  • Mẫu phiếu thông tin cần điền: 

https://enterprise.nus.edu.sg/files/download/4d2b2c30bac852a

  • Website thông tin về chương trình và chi tiết nộp đơn: 

https://enterprise.nus.edu.sg/educate/summer-programme

  • Facebook page: 

https://www.facebook.com/NUSEnterpriseSP/

Ngoài việc sinh viên tự đăng ký trên hệ thống trực tuyến  của NUS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM sẽ lập danh sách tối đa 10 sinh viên ưu tú nhất trong các sinh viên đã tự đăng ký trên hệ thống của NUS để kính trình Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh xem xét và giới thiệu cho National University of Singpore xét cấp học bổng tham gia chương trình.

Do đó, đề nghị các em sinh viên sau khi đăng ký trên hệ thống của NUS theo quy định, cần điền thông tin vào form sau đến hết ngày 19/4/2019: https://forms.gle/ze7ghJVXsq7yywGx9

Lưu ý: việc điền form của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên không thay thế cho việc điền hồ sơ trên hệ thống trực tuyến của NUS.

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ, đề nghị liên hệ Cô Lưu Mỹ Linh (Phòng Quan hệ Đối ngoại, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM) qua email lmlinh@hcmus.edu.vn với tiêu đề email là [NUS-Summer19].

Leave a Reply