Inviting international students to KAIST EE Visit Camp

Thân gửi các bạn thông tin về chương trình trại hè Kỹ thuật điện tử (EE Visit Camp) tại Viện Khoa học Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc – KAIST dành cho sinh viên quốc tế.
Thời gian tổ chức: 22-23/08/2019
Thời hạn đăng ký trực tuyến: 24/05/2019
Kinh phí tài trợ: KAIST
BP.TLSV

Leave a Reply