DXC Việt Nam – Chương Trình Tuyển Dụng “Vườn Ươm Tài Năng” – Fresher Training Programs (Cobol)

DXC Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình đào tạo Vườn Ươm Tài Năng (Fresher Training Program – Cobol) bắt đầu ngày 17/6. Chương trình đào tạo sẽ kéo dài trong 6 tuần làm việc liên tục và các bạn sinh viên sẽ được đào tạo tại công ty DXC Việt nam trong giờ hành chánh. Sau khi đào tạo, các bạn sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại DXC Việt Nam.

Đối tượng của chương trình là các bạn:
– Sinh viên năm cuối chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp trong ngành CNTT hoặc đã tốt nghiệp nhưng đi làm dưới 06 tháng;
– Có kỹ năng tiếng Anh giao tiếp tốt;
– Có kiến thức tổng quát về lập trình;
– Tham gia liên tục trong vòng 6 tuần đào tạo;
– Cam kết làm việc với DXC Việt nam ít nhất 24 tháng kể từ ngày được tuyển dụng chính thức;

Vui lòng lưu ý: 

– CV các bạn vui lòng gửi giúp qua địa chỉ email:: hdoan3@dxc.com hoặc (DXC_Vietnam_Recruitment@dxc.com)
– Các bạn sinh viên nên ghi rõ tên chương trình đào tạo khi nộp đơn (Cobol Fresher Training Program)

Leave a Reply