Chương trình Tiên Tiến_Thời khóa biểu HK1/2021

Để xem thời khóa biểu  của mình, sinh viên thực hiện các bước sau:
1. Vào trang portal chương trình đề án khoa CNTT:  https://portal.ctda.hcmus.edu.vn/
2. Đăng nhập User name: Mã số sinh viên
3. Mật khẩu đăng nhập: ngày tháng năm sinh của sinh viên (theo định dạng DDMMYYYY)
(Ví dụ: sinh ngày 25 tháng 1 năm 2000 thì mật khẩu là: 25012000)
4. Sinh viên vào menu SINH VIÊN —-> ĐĂNG  KÝ HỌC PHẦN —-> KẾT QUẢ ĐKHP  để xem Thời Khóa biểu HK1/2021.
Lưu ý: 
Trong file thời khóa biểu đính kèm bên dưới, các giờ có gạch chân giờ thực hành, các giờ học không gạch chângiờ lý thuyết.
Thời gian bắt đầu học HK1/2021: 12/10/2020, môn CM101 do thầy Dương Nguyên Vũ dạy, các em học vào buổi sáng ngày mai lúc 7h30 tại giảng đường 1 nhé.
Thời gian học thực hành trễ hơn thời gian học lý thuyết 1 tuần, bắt đầu từ: 19/10/2020.

Download Attachments

Comments are closed.