Lịch trực Cố vấn học tập học kỳ II năm học 2020-2021

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, xây dựng kế hoạch và có phương pháp học tập hiệu quả; giải đáp các thắc mắc liên quan đến: mục tiêu đào tạo, ngành đào tạo, quy chế học vụ và các quy định học vụ khác của Khoa, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch trực Cố vấn học tập (viết tắt là CVHT) học kỳ 2, kể từ ngày 18/01 – 24/04/2020 như sau:

Sinh viên có thể liên hệ gặp CVHT theo lịch trực trên từ Thứ 2  – Thứ 6 tại I53 và Thứ 7 tại I63.
Sinh viên cũng có thể liên hệ CVHT qua email cvht@fit.hcmus.edu.vn
Trong trường hợp cần tư vấn về chuyên ngành, sinh viên nên trao đổi trực tiếp với CVHT đúng chuyên ngành mà sinh viên cần tư vấn, giải đáp.
Bp. TLSV

Comments are closed.