CTĐA_Thông báo thời gian bảo vệ KLTN/ĐATN đợt tháng 08/2021

Bộ phận Giáo vụ thông báo thời gian diễn ra các Hội đồng bảo vệ KLTN và ĐATN khóa 2017 chương trình Tiên Tiến và chương trình Chất lượng cao đợt tháng 08 năm 2021 như sau:

          1. Chương trình Tiên Tiến

  1. KLTN – Hội đồng 1 chương trình Tiên Tiến: 8g00, ngày 24/08/2021 (thứ 3)
  2. KLTN – Hội đồng 2 chương trình Tiên Tiến: 8g00, ngày 29/08/2021 (chủ nhật)
  3. 2. Chương trình Chất lượng cao
  4. ĐATN – Hội đồng 1 chương trình Chất lượng cao: 8g00, ngày 23/08/2021 (thứ 2)
  5. ĐATN – Hội đồng 2 chương trình Chất lượng cao: 13g30, ngày 25/08/2021 (thứ 4)
  6. KLTN – Hội đồng 3 chương trình Chất lượng cao: 13g30, ngày 27/08/2021 (thứ 6)
  7. KLTN – Hội đồng 2 chương trình Chất lượng cao: 8g00, ngày 30/08/2021 (thứ 2)
  8. KLTN – Hội đồng 1 chương trình Chất lượng cao: 8g00, ngày 01/09/2021 (thứ 4)

Các bạn sinh viên các khóa quan tâm có thể xem thông tin tham dự tại Hệ thống Moodle: https://courses.ctda.hcmus.edu.vn/, Mục Announcements\ [Tốt nghiệp][CTĐA2017] Thông tin bảo vệ KLTN/ĐATN tháng 08/2021

Download Attachments

Comments are closed.