[CTDA] Lịch thi cuối kỳ HK2_2223

Sinh viên xem lịch thi cuối HK2/2223 trong file đính kèm.

Lịch thi chi tiết của từng sinh viên sẽ được thông báo sau.

Download Attachments

Comments are closed.