[CTĐA] Kế hoạch năm học 2023 – 2024

Sinh viên chương trình Đề án xem Kế hoạch năm học, Kế hoạch thực hiện KLTN/TTTN/TTDATN trong file đính kèm.

Download Attachments

Comments are closed.