[CTĐA] Thông báo V/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2020 đợt 1

BPGV gửi thông báo v/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp như sau:

1/ Thời gian thực hiện đề tài: 6 tháng (từ tháng 1/2024 – 7/2024)

2/ Đối tượng: khóa tuyển 2020 trở về trước

3/ Thời hạn đăng ký: từ 10g00 ngày 03/11 đến hết ngày 12/11/2023

Xem thêm các mốc thời gian thực hiện đề tài Chương trình đề án tại đây

Đối với đề tài doanh nghiệp, sinh viên xem trước thông tin loại đề tài, hướng đề tài: tại link

Hồ sơ bao gồm:

 • Bảng điểm năm 3 (cơ sở + chuyên ngành) và bảng điểm tổng kết; Bảng điểm xin từ phòng đào tạo, scan chung trong 1 file pdf.
 • CV định dạng pdf

4/ Quy trình thực hiện:

Xem và đăng ký đề tài thông qua hệ thống quản lý của Khoa (https://www.fit.hcmus.edu.vn) theo đường dẫn: Sinh viên -> Đăng ký đề tài tốt nghiệp 

Chọn Danh sách đề tài để xem thông tin chi tiết các đề tài (danh sách đề tài sẽ còn được tiếp tục bổ sung)

Tiến độ:

 • Sau thời gian đăng ký, hồ sơ của sinh viên sẽ được chuyển về cho giảng viên (đối với Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập dự án tốt nghiệp) và Doanh nghiệp (đối với đề tài Thực tập tốt nghiệp)
 • Giảng viên hoặc Doanh nghiệp sẽ liên hệ với sinh viên để phỏng vấn (sinh viên lưu ý thường xuyên kiểm tra email và điện thoại)
 • Nếu đạt yêu cầu, sinh viên sẽ hoàn tất thủ tục nộp đơn đăng ký có xác nhận của GVHD để được công nhận trong danh sách thực hiện đề tài
 • Các loại mẫu đơn: https://www.ctda.hcmus.edu.vn/vi/bieu-mau/huong-dan-chung/

Lưu ý:

 • Mỗi sinh viên được đăng ký 2 nguyện vọng cùng loại đề tài (Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp, Thực tập dự án tốt nghiệp)
 • Sinh viên vui lòng thường xuyên theo dõi các thông báo trên website Khoa để thực hiện đúng tiến độ.
 • Sinh viên ngành/chuyên ngành nào thực hiện và bảo vệ đề tài ở hội đồng đánh giá thuộc ngành/chuyên ngành đó.
 • Sinh viên khác chương trình không thực hiện chung cùng 1 đề tài.
 • Đối với các trường hợp đăng ký đề tài khác ngành/ chuyên ngành: Bộ môn chấp nhận tối thiểu 20% sinh viên trong tổng số sinh viên đủ điều kiện thực hiện đề tài tốt nghiệp thuộc bộ môn ở đợt đăng ký đề tài được phép tham gia thực hiện và bảo vệ ở hội đồng đánh giá thuộc ngành/chuyên ngành khác.

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ Bp. Giáo vụ:

Comments are closed.