Lịch thi cuối kỳ HK1/2324

Sinh viên Chương trình Đề án xem lịch thi cuối kỳ tại file đính kèm.

Lịch thi chi tiết sẽ được cập nhật sau.

Lưu ý: 

  • Sinh viên xem lịch thi các lớp học phần của mình, nếu có thắc mắc sinh viên liên hệ email bộ phận giáo vụ các chương trình đề án trước 12h ngày 22/11/2023.

Download Attachments

Comments are closed.