Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm Y tế năm học 2015 – 2016 của sinh viên

Chào các bạn,

Theo thông báo từ  phòng CTSV (link: Về việc tham gia Bảo hiểm Y tế năm học 2015 – 2016 của sinh viên) thì đã hết hạn đóng bảo hiểm y tế năm học 2015-2016, nhưng hiện đang cho phép đóng bổ sung với cách thức như trong thông báo. Các bạn tranh thủ đóng nhé. Hạn chót đóng bảo hiểm bổ sung là hết tháng 9/2015

Leave a Reply