Chào các bạn,

Hiện vẫn còn nhiều bạn chưa đóng BHYT. Các bạn nhanh chóng đóng bổ sung theo thông báo trong link: (Thông báo đóng BHYT bổ sung). Hạn chót là : 16/10/2015.

Các bạn lưu ý:
– Tất cả sinh viên đều phải tham đóng bảo hiểm y tế hàng năm theo quy định. Sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế sẽ bị xem xét kỷ luật cảnh cáo và sẽ ảnh hưởng đến việc xét học bổng sau này.
06/10/2015

Thông báo vv đóng BHYT đợt bổ sung của sinh viên chương trình đặc biệt năm học 2015-2016

Chào các bạn, Hiện vẫn còn nhiều bạn chưa đóng BHYT. Các bạn nhanh chóng đóng bổ sung theo thông báo trong link: (Thông báo đóng BHYT […]
30/09/2015

Thông báo v/v đóng học phí của sinh viên chương trình đặc biệt khóa tuyển 2015

Nhà trường thông báo đến tất cả các sinh viên Chương trình đặc biệt (chương trình tiên tiến, chương trình cử nhân công nghệ thông tin […]
23/09/2015

Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm Y tế năm học 2015 – 2016 của sinh viên

Chào các bạn, Theo thông báo từ  phòng CTSV (link: Về việc tham gia Bảo hiểm Y tế năm học 2015 – 2016 của sinh viên) […]