Thông báo v/v đóng học phí của sinh viên chương trình đặc biệt khóa tuyển 2015

Nhà trường thông báo đến tất cả các sinh viên Chương trình đặc biệt (chương trình tiên tiến, chương trình cử nhân công nghệ thông tin theo chuẩn kiểm định quốc tế) về việc tạm thu học phí năm học 2015-2016 (xem chi tiết trong thông báo đính kèm).

  • Thời hạn đóng học phí: từ ngày ra thông báo đến hết Thứ sáu, ngày 09/10/2015.

Download Attachments

Leave a Reply