Thông báo vv đóng BHYT đợt bổ sung của sinh viên chương trình đặc biệt năm học 2015-2016

Chào các bạn,

Hiện vẫn còn nhiều bạn chưa đóng BHYT. Các bạn nhanh chóng đóng bổ sung theo thông báo trong link: (Thông báo đóng BHYT bổ sung). Hạn chót là : 16/10/2015.

Các bạn lưu ý:
– Tất cả sinh viên đều phải tham đóng bảo hiểm y tế hàng năm theo quy định. Sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế sẽ bị xem xét kỷ luật cảnh cáo và sẽ ảnh hưởng đến việc xét học bổng sau này.

Leave a Reply