Danh sách 150 Trường THPT thuộc đối tượng Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2020

1. Đối tượng:

+ Học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu của các trường đại học, tỉnh, thành phố trên toàn quốc (danh sách theo quy định của ĐHQG năm 2020)
+ Học sinh các trường THPT thuộc nhóm các trường có điểm trung bình thi THPTQG cao hoặc trường có nhiều thí sinh đã đăng ký vào ĐHQG (danh sách theo quy định của ĐHQG năm 2020)

2. Chỉ tiêu dự kiến: tối đa 20% tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành

3. Đăng ký: Thí sinh đăng ký trực tuyến tại Cổng đăng ký xét tuyển của ĐHQG-HCM, đồng thời nộp hồ sơ đăng ký tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (theo hướng dẫn khi có thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM).

  • Điều kiện đăng ký:

+ Tốt nghiệp THPT 2020.
+ Học sinh các trường THPT thỏa điều kiện UTXT của ĐHQG-HCM năm 2020.
+ Chỉ áp dụng một lần đúng năm học sinh tốt nghiệp THPT năm 2020.

  • Thời gian: 15/7/2020 – 15/8/2020.

Comments are closed.