THÔNG BÁO về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2020 theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo – Phương thức xét tuyển 1

  • Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng nhóm ngành Giáo dục Mầm non;
  • Căn cứ công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 5 năm 2020 về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;
  • Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020 ngày 30 tháng 5 năm 2020 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM,

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2020 của Trường như sau:

I. XÉT TUYỂN THẲNG

1. Đối tượng được xét tuyển thẳng vào đại học (tại khoản 2 Điều 7 của Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng nhóm ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ GDĐT):

a. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT; Người đã trúng tuyển vào các trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã trúng tuyển. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được xét tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị đại học để ôn tập trước khi vào học chính thức.

b. Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT thì được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT;

c. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải. Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT;

d. Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ và đồng thời phải thỏa các điều kiện sau:

  • Có điểm trung bình cộng các môn Toán, Lý, Hóa cuối năm học các lớp 10, 11, 12 từ 8.0 trở lên.
  • Phải học bổ túc kiến thức một năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.

2. Ngành xét tuyển thẳng vào đại học:

a. Thí sinh thuộc đối tượng tại điểm a và điểm d khoản 1 Mục I: Hội đồng tuyển sinh Trường quyết định ngành được xét tuyển thẳng cho thí sinh căn cứ vào nguyện vọng của thí sinh và điều kiện chỉ tiêu xét tuyển từng ngành.

b. Thí sinh thuộc đối tượng tại điểm b và c khoản 1 Mục I được xét tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần phù hợp với kết quả dự án, đề tài được Hội đồng tuyển sinh Trường xem xét; hoặc được xét tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần phù hợp với môn thi trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia mà thí sinh đã đoạt giải theo quy định tại bảng số 1 như sau:

Bảng số 1:

 

Số TT Tên môn thi học sinh giỏi Tên ngành được tuyển thẳng
1 Toán Tất cả các ngành
2 Vật lý 1.   Vật lý học
2.   Kỹ thuật hạt nhân
3.   Vật lý Y khoa
4.   Khoa học vật liệu
5.   Công nghệ vật liệu
6.   Kỹ thuật điện tử-viễn thông
7.   Sinh học
8.   Công nghệ sinh học
9.   Hóa học
10.     Hải dương học
3 Hóa học 1.   Hóa học
2.   Công nghệ kỹ thuật hóa học
3.   Khoa học môi trường
4.   Công nghệ kỹ thuật môi trường
5.   Khoa học vật liệu
6.   Công nghệ vật liệu
7.   Sinh học
8.   Công nghệ sinh học
9.   Kỹ thuật địa chất
10.     Địa chất học
4 Sinh học 1.    Sinh học
2.    Công nghệ sinh học
3.    Khoa học môi trường
4.    Công nghệ kỹ thuật môi trường
5.    Khoa học vật liệu
6.    Hóa học
5 Địa lý 1.    Địa chất học
2.    Kỹ thuật địa chất
3.    Hải dương học
6 Tin học 1.    Nhóm ngành Công nghệ thông tin
2.    Vật lý học
3.    Hóa học
4.    Khoa học môi trường
5.    Công nghệ kỹ thuật môi trường
6.    Kỹ thuật điện tử – viễn thông
7.    Khoa học vật liệu
8.    Công nghệ vật liệu
9.    Sinh học
10.      Công nghệ sinh học

 

II. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1. Đối tượng được ưu tiên xét tuyển:

a. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc đoạt giải giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia đã tốt nghiệp THPT và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường nếu không dùng quyền xét tuyển thẳng thì được ưu tiên xét tuyển. Tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020. Nếu thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Trường chỉ xét đối với các thí sinh có kết quả xếp loại học tập từ loại khá trở lên trong ba năm lớp 10, 11 và 12.

b. Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường được ưu tiên xét tuyển vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải. Tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020. Nếu thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Trường chỉ xét đối với các thí sinh có kết quả xếp loại học tập từ loại khá trở lên trong ba năm lớp 10, 11 và 12.

2, Ngành được ưu tiên xét tuyển:

a, Thí sinh thuộc đối tượng tại điểm a khoản 1 Mục II: Hội đồng tuyển sinh Trường quyết định ngành trúng tuyển cho thí sinh căn cứ vào nguyện vọng của thí sinh và điều kiện chỉ tiêu xét tuyển từng ngành.

b. Thí sinh thuộc đối tượng tại điểm b khoản 1 Mục II được ưu tiên xét tuyển vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần phù hợp với kết quả dự án, đề tài được Hội đồng tuyển sinh Trường xem xét; hoặc được ưu tiên xét tuyển vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần phù hợp với môn thi trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia mà thí sinh đã đoạt giải theo quy định tại Bảng 1 của điểm b khoản 2 Mục I.

III. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

Tổng chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển tối đa là 4% trên tổng chỉ tiêu năm 2020 theo bảng số 2 như sau:

 

Bảng số 2:

 

STT Mã trường Mã ngành Ngành học Tổng chỉ tiêu của 5 phương thức xét tuyển
(dự kiến)
1 QST 7420101 Sinh học 260
2 QST 7420101_CLC Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) 40
3 QST 7420201 Công nghệ sinh học 180
4 QST 7420201_CLC Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) 100
5 QST 7440102 Vật lý học 200
6 QST 7440112 Hoá học 240
7 QST 7440112_CLC Hóa học (Chương trình Chất lượng cao) 40
8 QST 7440112_VP Hoá học (Chương trình liên kết Việt – Pháp) 30
9 QST 7440122 Khoa học vật liệu 150
10 QST 7440201 Địa chất học 100
11 QST 7440228 Hải dương học 50
12 QST 7440301 Khoa học môi trường 110
13 QST 7440301_BT Khoa học Môi trường (Tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) 50
14 QST 7440301_CLC Khoa học Môi trường (Chương trình Chất lượng cao) 40
15 QST 7460101 Toán học 290
16 QST 7480101_TT Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) 80
17 QST 7480201_CLC Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) 440
18 QST 7480201_NN Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin 400
19 QST 7480201_VP Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt – Pháp) 40
20 QST 7510401_CLC Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình Chất lượng cao) 100
21 QST 7510402 Công nghệ vật liệu 50
22 QST 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 100
23 QST 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 160
24 QST 7520207_CLC Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình Chất lượng cao) 80
25 QST 7520402 Kỹ thuật hạt nhân 50
26 QST 7520501 Kỹ thuật địa chất 50
27 QST 7520403 Vật lý Y khoa 40
Tổng chỉ tiêu 3.470
Chỉ tiêu tuyển thẳng và ƯTXT theo quy định của Bộ GD&ĐT (4%) 139

 

IV. NỘP HỒ SƠ, CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1. Nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Trường ĐH KHTN cho các Sở GD&ĐT trước ngày 20/07/2020 (hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 5 năm 2020 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2. Công bố kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Trường sẽ công bố danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trên website của trường theo địa chỉ hcmus.edu.vn theo thời gian như sau:

a. Danh sách xét tuyển thẳng: công bố trước 17giờ ngày 20/08/2020.

b. Danh sách ưu tiên xét tuyển: công bố trước 17giờ ngày 10/09/2020.

V. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC

1. Thời gian xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học:

a. Đối với thí sinh được xét tuyển thẳng: Thí sinh sẽ làm thủ tục xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học vào ngày 04/9/2020 (buổi sáng: 8giờ – 11giờ, buổi chiều: 13giờ30 – 16giờ).

b. Đối với thí sinh được ưu tiên xét tuyển: Dự kiến thí sinh sẽ làm thủ tục xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học vào ngày 01/10/2020 (buổi sáng: 8giờ – 11giờ, buổi chiều: 13giờ30 – 16giờ).

2. Yêu cầu về xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học: Trường sẽ thông báo chi tiết nội dung yêu cầu của các thủ tục trên tại website của trường theo địa chỉ www.hcmus.edu.vn và tuyensinh.hcmus.edu.vn  theo thời gian như sau:

a. Đối với thí sinh được xét tuyển thẳng: thông báo trước ngày 29/08/2020.

b. Đối với thí sinh được ưu tiên xét tuyển: thông báo trước ngày 29/09/2020.

Comments are closed.