Chương trình học bổng

Việt Nam hiện là một trong những nước có nền kinh tế năng động và sáng tạo nhất trong khu vực Đông Nam Á. Với mức tăng trưởng này Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong các lĩnh vực như khí hậu, nước, môi trường, an ninh, giao thông vận tải và năng lượng. Intel đầu tư vào phát triển công nghệ để tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho doanh nghiệp và xã hội, và tất cả mọi người trên thế giới. Hiện nay, Intel Products Việt Nam hợp tác với trường Đại học bang Arizona (ASU) thông qua chương trình HEEAP sẽ cung cấp 19 suất học bổng bậc Thạc sĩ Grand Challenges tại Đại học bang Arizona (ASU) cho sinh viên đại học có thành tích học tập xuất sắc, và hoàn thành bằng cử nhân cuối học kỳ mùa Xuân 2017

Học sinh được chọn sẽ theo học chương trình Thạc sĩ một năm tại Đại Học Bang Arizona, Mỹ bắt đầu vào mùa thu năm 2017. Trong chương trình thạc sĩ, sinh viên sẽ tập trung vào nghiên cứu và tìm giải pháp cho các dự án thành phố thông minh (bao gồm dự án “Internet của vạn vật”) trong các lĩnh vực thành phố Hồ Chí Minh chú trọng. Sinh viên cũng được kết nối với một cố vấn tại Việt Nam về đề tài nghiên cứu. Đây là điều đặc biệt về chương trình này học bổng mà Công Ty Intel Products Việt Nam cung cấp để hỗ trợ xây dựng năng lực cho thành phố thông minh trong cả nước.

Học bổng cung cấp toàn bộ chi phí đầy đủ của một năm học (Bao gồm học kỳ mùa Thu, mùa Xuân, và mùa Hè) học phí và phụ cấp sinh hoạt.

 

I- Các lựa chọn chương trình học tại ASU:

1. Kỹ Thuật Hàng Không Vũ Trụ, (Thạc Sỹ Khoa Học – M.S.)

Các kỹ sư hàng không vũ trụ sáng tạo và thiết kế ra những vật liệu tổng hợp và những cấu trúc nhẹ, những thiết bị tự hành hiệu quả cao và những hệ thống điều khiển thông minh. Họ sẽ trở thành những chuyên gia trong một hay nhiều lĩnh vực như khí động lực học, nhiệt đông lực học, cơ học vũ trụ, lực đẩy, dẫn và âm học.

Giảng viên và sinh viên của ASU luôn đưa ra những công trình nghiên cứu sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực cơ bản truyền thống của ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ, được ứng dụng để giải quyết một số vấn đề cấp bách nhất trong xã hội hiện nay như năng lượng, môi trường, quốc phòng, bảo mật và giao thông. Bên cạnh đó, các phòng thí nghiệm và các thiết bị tính toán hiện đại nhất được dùng để hỗ trợ cho công tác nghiên cứu và các sứ mệnh giáo dục. Chương trình học này được đào tạo ra bởi trường Kỹ Thuật Vật Chất, Giao Thông và Năng Lượng tại ASU.

2. Thạc sĩ Kỹ thuật Hoá học

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Hoá học tại ASU chú trọng vào đổi mới giáo dục và khám phá, và được công nhận trên toàn quốc là một trong 50 chương trình đào tạo hàng đầu về kỹ thuật hoá học bởi US News & World Report. Các giảng viên ngành kỹ thuật hoá học cam kết phát triển toàn diện khả năng của sinh viên bằng cách mang đến một môi trường học tập và nghiên cứu độc nhất và mang tính khích lệ, cho phép sinh viên tiếp xúc với nhiều góc nhìn đa dạng cũng như các phong cách học tập/giảng dạy khác nhau, và chuẩn bị cho sinh viên khả năng làm việc nhóm nhằm giải quyết các vấn đề thực tế, liên ngành. Chương trình đào tạo này được đào tạo bởi trường Kỹ thuật về Vật chất, Giao thông và Năng lượng tại ASU.

3. Khoa Học Máy Tính, MS

Khoa học Máy tính hỗ trợ sự phát triển của ngành máy tính và tin học,  sự kết hợp của máy tính và khoa học thông tin với các ngành khác như sinh học, địa lý, nhân chủng học, y tế công cộng, quy hoạch đô thị và toán học. Sinh viên sẽ học cách phát minh ra các hệ thống máy tính thế hệ mới, mạng máy tính, hệ thống thông tin sinh học, hệ thống game, công cụ tìm kiếm, các trình duyệt web và các hệ thống phân phối gói. Chương trình này được đào tạo bởi Trường Công Nghệ Thông Tin và Khoa Học Máy Tính tại ASU

4. Kỹ Thuật (hệ thống) Máy Tính

Kỹ Thuật (hệ thống) Máy Tính cho phép sinh viên tham gia vào việc thiết kế các giải pháp phần cứng và phần mềm tích hợp cho các vấn đề kỹ thuật. Sinh viên tham gia nghiên cứu nhiều khía cạnh của máy tính, từ thiết kế của các bộ vi xử lý riêng lẻ, máy tính cá nhân, và siêu máy tính, đến thiết kế mạch. Các chương trình Kỹ thuật Hệ thống Máy tính tại ASU dạy cho sinh viên lập kế hoạch, phát triển, kiểm tra và giám sát sản xuất phần cứng của máy tính, các mạng máy tính để truyền dữ liệu và truyền thông đa phương tiện. Các chương trình cao học về Kỹ thuật Máy tính tại ASU cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để thúc đẩy và phát triển mô hình mới cho việc thiết kế, tích hợp, thử nghiệm, đánh giá và triển khai các hệ thống phần cứng và phần mềm hiện đại bao gồm máy tính, truyền thông và mạng, chức năng cảm biến, xử lý tín hiệu và khởi động. Chương trình này được đào tạo bởi Trường Công Nghệ Thông Tin và Khoa Học Máy Tính tại ASU

5. Thạc sĩ Quản Lý Tài Nguyên và Môi Trường

Chương trình Thạc sĩ Quản Lý Tài Nguyên và Môi Trường cung cấp cho sinh viên một nền tảng về khoa học, kỹ thuật, khoa học môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên và an toàn môi trường hoặc các lĩnh vực khác có liên quan đến luật pháp và kỹ thuật để giảm nhẹ tác động và ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm công nghiệp đến môi trường,  tuân thủ quy định về môi trường và quản lý và bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên.

Chương trình giảng dạy tập trung vào các lĩnh vực như luật môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước ngầm, luật và chính sách về nước, quản lý chất thải nguy hại, quản lý tài nguyên thiên nhiên, sức khoẻ và an toàn công nghiệp, phát triển bền vững, luật và chính sách môi trường quốc tế. Chương trình này được đào tạo bởi Trường Bách Khoa Polytechnic tại ASU.

6. Thạc sĩ Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật tại ASU là một trong những chương trình lớn nhất tại Hoa Kỳ. Sự linh hoạt trong cấu trúc của chương trình khuyến khích sinh viên khám phá các chủ đề nằm ở ranh giới giữa các lĩnh vực truyền thống. Có rất nhiều đột phá trong nghiên cứu vật liệu ở ASU, trải rộng trên một loạt các chủ đề tiên tiến và liên ngành bao gồm sự hiểu biết về mối quan hệ cấu trúc – tài sản của vật liệu nano, và ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng, an ninh và phát triển bền vững.

Chương trình đào tạo thạc sĩ này nhằm chuẩn bị cho sinh viên phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học vật liệu và kỹ thuật và các ngành liên quan, trong các cơ quan doanh nghiệp, nhà nước và các tổ chức giáo dục. Chương trình này được đào tạo bởi trường Kỹ thuật về Vật chất, Giao thông và Năng lượng tại ASU.

7. Thạc Sĩ Kỹ thuật Cơ khí

Cán bộ giảng dạy và sinh viên tiến hành nghiên cứu cải tiến trong tất cả các lĩnh vực cốt lõi truyền thống của ngành Kỹ thuật Cơ khí đi kèm với các ứng dụng đối với một số vấn đề cấp bách nhất của xã hội về năng lượng, môi trường, sức khỏe con người và vận chuyển. Các phòng thí nghiệm và các thiết bị tính toán công nghệ tiên tiến hỗ trợ nhiêm vụ nghiên cứu và giáo dục.

Cán bộ giảng dạy và sinh viên của Khoa Kỹ thuật Cơ khí tốt nghiệp từ Trường Đại học Bang Arizona (ASU) tiến hành nghiên cứu cải tiến trong tất cả các lĩnh vực cốt lõi truyền thống của ngành Kỹ thuật Cơ khí đi kèm với các ứng dụng đối với một số vấn đề cấp bách nhất của xã hội về năng lượng, môi trường, sức khỏe con người và vận chuyển. Các phòng thí nghiệm và các thiết bị tính toán công nghệ tiên tiến hỗ trợ nhiêm vụ nghiên cứu và giáo dục. Chương trình này được đào tạo bởi Khoa Kỹ thuật Vật chất, Giao thông vận tải và Năng lượng của Trường Đại học Bang Arizona (ASU)..

8. Thạc sĩ Kỹ thuật và Thương mại hóa Năng lượng Mặt trời

Mục tiêu của chương trình là để cho phép sinh viên tốt nghiệp theo đuổi sự nghiệp trong doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận có liên quan đến năng lượng mặt trời và ứng dụng của ngành. Sinh viên sẽ tham gia với các doanh nghiệp ngành công nghiệp năng lượng mặt trời và/hoặc với các nhà hoạch định chính sách của chính phủ như là một phần của dự án nghiên cứu ứng dụng. Chương trình này được đào tạo bởi Khoa Kỹ thuật Vật chất, Giao thông vận tải và Năng lượng của Trường Đại học Bang Arizona (ASU).

9. Thạc sỹ Khoa học ngành Kỹ thuật bền vững

Chương trình này dạy cách kết hợp các yếu tố phức tạp về xã hội, môi trường, chính trị và kinh tế nhằm giúp cho các tổ chức và công ty có thể đưa ra những giải pháp kỹ thuật hiệu quả cả về môi trường, xã hội và kinh tế. Chương trình này cho phép sinh viên lựa chọn những chuyên ngành khác nhau như: Kỹ thuật & quản lý hệ thống trái đất; Sinh thái học công nghiệp; Hệ thống năng lượng bao gồm công nghệ bảo toàn và thay thế năng lượng; Đánh giá chu kỳ sống và các công cụ đánh giá môi trường; và Khoa học xây dựng xanh và thực hành. Chương trình này do trường Kỹ thuật bền vững và Môi trường xây dựng tại Đại học Bang Arizona đào tạo.

10. Thạc sỹ Khoa học ngành Giải pháp bền vững

Chương trình Thạc sỹ ngành Giải pháp bền vững (MSUS) được thiết kế giúp sinh viên ứng dụng các nguyên tắc và phương pháp về tính bền vững trong ngành nghề ở các lĩnh vực khác nhau, nhằm giải quyết những thách thức phức tạp về con người và môi trường. Sinh viên chương trình MSUS sẽ có kiến thức nền tảng và tập hợp kỹ năng để mang đến những giải pháp bền vững cho các công ty, cơ quan chính phủ và lĩnh vực phi chính phủ. Bắt đầu với nền tảng là lý thuyết và phương pháp về tính bền vững, sinh viên sau đó có thể tập trung vào các chuyên ngành như: Chính sách và Quản trị; Công nghệ và Xã hội; Phát triển quốc tế; Tổ chức phi lợi nhuận; Giao tiếp; Khởi nghiệp; Luật; và Quân sự. Chương trình này do trường Bền Vững tại Đại học bang Arizona đào tạo.

 

II- Điều kiện dự tuyển:

Chương trình học bổng dành cho các ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 1. Ứng viên phải là sinh viên năm cuối có kết quả học tập nổi bật tại thời điềm được đề cử bởi trưởng khoa hoặc trưởng phòng đào tạo.
 2. Đáp ứng điều kiện tuyển sinh chương trình đào tạo sau đại học của trường Đại học Bang Arizona (nêu trong mục hồ sơ xét tuyển)
 3. Điểm trung bình tích lũy tối thiểu trên 3.0 (trên thang điểm 4) hoặc trên 7.5 (trên thang điểm 10).
 4. Trình độ tiếng Anh tốt. Ứng viên cần đạt tối thiểu 80 điểm TOEFL (the Internet-based Test of English as a Foreign Language) hoặc IELTS 6.5.
 5. Được đề cử bởi trưởng khoa hoặc trưởng bộ môn/trưởng phòng đào tạo.
 6. Có thể sống ở Mỹ một năm để hoàn tất chương trình.
 7. Có kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, giao tiếp, lãnh đạo và chủ động.
 8. Quan tâm tới du học Mỹ.
 9. Chủ động trong các hoạt động cộng đồng và ngoại khóa.

 

III- Nghĩa vụ sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ:

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, cá nhân sẽ ngay lập tức trở về Việt Nam và làm việc cho các dự án Thành phố thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng ít nhất 3 năm.

IV- Quá trình xét tuyển

 • Quá trình sơ tuyển bao gồm bảng điểm/kết quả học tập, Chứng chỉ Tiếng Anh, bài tự luận. Thời gian nhận hồ sơ từ tháng 3 đến ngày 13/5/2017
 • Hoàn thành đơn xét tuyển trực tuyến trước ngày 13/5/2017

http://www.asu.edu/gradapp

 

V- Hồ sơ xét tuyển : Ứng viên cần chuẩn bị hồ sơ xét tuyển nộp cho trường Arizona State University như sau:

 1. Đơn xét tuyển trực tuyến
 2. Phí xét hồ sơ (Chương trình sẽ miễn phí xét tuyển cho ứng viên)
 3. GRE. Yêu cẩu về điểm GRE tùy thuộc vào từng chuyên ngành.
 4. Trình độ ngoại ngữ. Yêu cầu đạt tối thiểu 80 TOEFL ibt và kết quả thi còn hiệu lực trong vòng 2 năm tính tới thời điểm nhập học chương trình Thạc sĩ tại ASU.
 5. Học bạ/ Bảng điểm chính thức
 6. Tiểu luận về mục đích cá nhân
 7. Sơ yếu lý lịch
 8. Ba thư giới thiệu

 

VI- Quy trình xét tuyển: Ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên khả năng chứng tỏ năng lực nghiên cứu về các lĩnh vực mà Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức như về  khí hậu, nguồn nước, hệ thống máy tính/Internet của vạn vật, môi trường/phát triển bền vững, an ninh, giao thông vận tải và năng lượng. Để tham gia vào chương trình Học Bổng của Intel, ứng viên cần chứng tỏ thành tích học tập xuất sắc và kinh nghiệm tham gia vào các dự án nghiên cưú tại trường đại học. Ứng viên phải hoàn thành các vòng xét tuyển như sau:

 1. Vòng sơ tuyển: Nộp hồ sơ cho vòng sơ tuyển tại Văn Phòng Đại Diện Đại Học Bang Arizona tại Việt Nam trước ngày 5/5/2017. : Hoàn thành hồ sơ trực tuyến của ASU trước ngày 5/5/2017.
 1. Vòng phỏng vấn: Tiếp theo ứng viên sẽ được phỏng vấn bởi Công Ty Intel Products Việt Nam và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày 8/5/2017-12/5/2017. Ứng viên trúng tuyển sẽ được nhận thư báo trúng tuyển trước ngày 31/5/2017. Ứng viên được chọn có điểm TOEFL, GRE và GPA đạt yêu cầu, sẵn sàng học tập tại ASU năm học 2017-2018 và trải qua thành công vòng phỏng vấn sẽ được cấp học bổng (thay đổi tùy thuộc vào tình trạng được cấp thị thực)

 

VII- Mốc thời gian quan trọng:

Tháng 3/2017 – Tư vấn thông tin về học bổng tại các trường đại học kỹ thuật tại các tỉnh, thành phố miền Bắc, Trung, và Nam trên cả nước.

13/5/2017- Hạn chót nộp hồ sơ cho vòng sơ tuyển, bao gồm nộp các chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL/IELTS

Ứng viên được mời tham dự phỏng vấn với Công ty Intel Products Việt Nam và UBND Tp.HCM

31/5/2017 – Ứng viên trúng tuyển sẽ được nhận thư báo trúng tuyển học bổng từ chương trình

Tháng 8/2017 – Nhập học học kỳ Mùa Thu 2017 tại ASU

Lưu ý: ASU có quyền thay đổi chương trình và thời hạn nếu có yêu cầu.

 

Vui lòng gửi hồ sơ xét tuyển cũng như nếu có bất kỳ câu hỏi về chương trình, xin vui lòng liên hệ:

Angela Harguess                  Huyen Nguyen

Angela.Harguess@asu.edu    Huyen.Thithu.Nguyen@asu.edu

04/05/2017

Chương trình học bổng Thạc Sĩ Grand Challenges 2017- 2018 học tại Đại Học Bang Arizona (ASU), Mỹ

Chương trình học bổng Việt Nam hiện là một trong những nước có nền kinh tế năng động và sáng tạo nhất trong khu vực Đông […]
27/04/2017

ĐH KHTN: Hơn 2.000 sinh viên tham gia Ngày hội việc làm Công nghệ Thông tin 2017

Đến hẹn lại lên, sáng ngày 16/4, “Ngày hội việc làm Công nghệ Thông tin 2017” của Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Khoa học […]
26/04/2017

Kinh nghiệm học bổng chính phủ Hàn Quốc “GKS for ASEAN Countries’ Science and Engineering Students”

Chào các bạn, hôm nay mình viết bài chia sẻ về những kinh nghiệm liên quan tới chương trình tuyệt vời mình đã tham gia trong […]
25/04/2017

Thông báo học bổng Kova năm 2017

THÔNG BÁO Chương trình Học bổng Kova năm 2017 _________________   HẠNG MỤC NGHỊ LỰC: 8.000.000 đ / suất, số lượng: 05 suất Đối tượng Tất […]
21/04/2017

Thông báo học bổng Vallet năm 2017

  Đối tượng dự tuyển –         Sinh viên đại học hệ chính quy hiện đang theo học tại trường, có tư cách đạo đức tốt; –         […]